Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 06 : 493
Năm 2022 : 6.260
Cô Dương Thị Thanh Thủy - Người Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Cô Dương Thị Thanh Thủy - Người Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Khi nói về trường Mầm non Độc Lập không thể không nhắc đến cô Dương Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, một con người "Tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực". Cô gắn bó với trường Mầm non Độc Lập trong suốt 36 năm qua. Trong quãng thời gian đó, dù ở cương vị nào cô luôn thể hiện được ...
Cô Dương Thị Thanh Thủy - Người Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Cô Dương Thị Thanh Thủy - Người Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Khi nói về trường Mầm non Độc Lập không thể không nhắc đến cô Dương Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, một con người "Tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực". Cô gắn bó với trường Mầm non Độc Lập trong suốt 33 năm qua. Trong quãng thời gian đó, dù ở cương vị nào cô luôn thể hiện được ...